६ आश्विन २०७८, बुधबार   309 पटक हेरिएको


image

नेपाली सेनाको स्वीकृत दरबन्दी भित्र रिक्त रहेका देहायका पदहरु खुला तथा समावेशी प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति गर्न योग्यता पुगेका ईच्छुक नेपाली नागरिक स्वयम् उपस्थित भई रु.१०।– को टिकट टांसी दरखास्त पेश गर्न आव्हान गरिन्छ । दरखास्त फाराम नेपाली सेनाबाट निःशुल्क उपलव्ध गराईने छ ।
भर्ना छनौट केन्द्र : श्री भर्ना छनौट निर्देशनालय, जंगी अड्डा । आवश्यक पदहरु निम्न छन् ।

लेखा उपसेनानी
प्राड उपसेनानी
प्राविधिक उपसेनानी छाँयाकन (भिडियोग्राफर)
प्राविधिक उपसेनानी लाईब्रेरियन
प्राविधिक उपसेनानी  इलेक्ट्रिकल एण्ड इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियर
प्राविधिक उपसेनानी मेकानिकल इन्जिनियर
प्राविधिक उपसेनानी इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियर
प्राविधिक उपसेनानी मेकानिकल ईन्जिनियर
प्राविधिक उपसेनानी अटोमोबाईल ईन्जिनियर
प्राविधिक उपसेनानी ईलेक्ट्रोनिक्स ईन्जिनियर
प्राविधिक उपसेनानी बायोमेडिकल ईन्जिनियर
प्राविधिक उपसेनानी डा. एम.बि.बि.एस.
प्राविधिक उपसेनानी डा. डेण्टल
प्राविधिक उपसेनानी सैनिक उपचारिका
प्राविधिक उपसेनानी मेडिकल/डेण्टल टेक्निसियन
प्राविधिक उपसेनानी अर्डियोलोजिष्ट
प्राविधिक उपसेनानी अप्टोमेट्रिष्ट- Optometrist
प्राविधिक उपसेनानी Bachelor in Pharmacy (B-Pharma)
पाईलट उ.से.
प्राविधिक उपसेनानी Engineer (A & C)
प्राविधिक उपसेनानी Engineer (Avionics)
Post

दरखास्त फाराम पेश गर्ने मिति र स्थान :
(क) मितिः मिति २०७८÷०६÷०६ गतेदेखि मिति २०७८÷०७÷०४ गतेसम्म र दोब्बर दस्तुर सहित थप दिन ७ (सात) मिति २०७८÷०७÷०५ गतेदेखि मिति २०७८÷०७÷११ गतेसम्म कार्यालय समय भित्र दर्ता गर्न सकिनेछ । (ख) स्थानः नारायणहिटी स्थित श्री नेपाल क्याभल्री उत्तर तर्फको खेल मैदानमा दरखास्त फाराम वितरण गरिनेछ र सोही स्थानमा दरखास्त फाराम पेश गर्नुपर्ने छ ।
दरखास्त दस्तुरः दरखास्त फाराम बुझाउंदा सबै ट्रेडका प्राविधिक अधिकृत पदको लागि रु.१,०००।– श्री नेपाल बैक लिमिटेडको खाता नम्बर ००१०१००००००००१००१००१ (कार्यालय कोड ३४५०१३५१३ र राजश्व शिर्षक नं.१४२२४) मा जम्मा गर्नु भई सो को सक्कल भौचर तथा प्रतिलिपि प्रति १÷१ (एक÷एक) दरखास्त फाराम साथ पेश गर्नु पर्नेछ । तर सोही विज्ञापनमा एकभन्दा बढी समूहमा दरखास्त दिएमा प्रत्येक समुहको लागि २०% का दरले थप दस्तुर लाग्नेछ । नेपाली सेनाका बहालवाला उम्मेदवारहरुको लागि नेपाली सेनामा कार्यरत योग्यता पुगेका सैनिक व्यक्तिहरुले ३५ वर्ष उमेर पुरा नभएसम्म बढीमा ३ पटक आवेदन दिन सक्नेछन् ।

दरखास्त साथ समावेश गर्नुपर्ने आवश्यक कागजातहरुः देहाय बमोजिमका कागजातहरुको प्रतिलिपि उम्मेदवारहरु स्वयमले प्रमाणित गरी १÷१ (एक÷एक) प्रतिका दरले नेपाली फायलमा राखी पेश गर्नु पर्नेछ । केरमेट तथा दोहोरो लेखिएको प्रमाण–पत्रहरु मान्य हुने छैन । दरखास्त दिन आउंदा, पेश गरिने सबै कागजातहरुको सक्कल प्रति अनिवार्य रुपमा साथमा ल्याउनु पर्नेछ । (क) नेपाली नागरिकताको प्रमाण–पत्र । (ख) सबै शैक्षिक तहहरुको योग्यताको प्रमाण पत्रको लब्धाङ्क पत्र, चारित्रिक प्रमाण–पत्र र ओरिजिनल÷प्रोभिजनल प्रमाण–पत्र । (ग) नेपालको विश्वविद्यालय वाहेक अन्य देशका बोर्ड तथा विश्वविद्यालयबाट उपाधी हासिल गर्नेहरुको हकमा त्रि.वि.वि.बाट प्रकाशित समकक्षताको मान्यता प्राप्त पुस्तकबाट आफुले हासिल गरेको उपाधीको समकक्षताको फोटोकपी र माईग्रेसन (स्थानान्तरण) को प्रमाण–पत्र समेत अनिवार्य रुपमा पेश गर्नु पर्नेछ । साथै उक्त पुस्तिकामा समावेश नभएका शैक्षिक योग्यताहरुमा त्रि.वि.बि.बाट समकक्षता निर्धारण गरेको प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्नेछ । (घ) कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा अशक्त÷मृत्यु भएका नेपाली सैनिकका सन्ततीहरु र समावेशी तर्फ दरखास्त दिने उम्मेदवारहरुको हकमाः पेश गर्नुपर्ने कागजातहरु नेपाली सेनाको आधिकारिक वेव साईट www.nepalarmy.mil.np मा गएर Join the army भित्र Recruitment And Section मा रहे अनुसार कागजात पेश गर्नुपर्नेछ ।

vacancy_nepalArmy

फोटोः उम्मेदवारहरुले हालसालै खिचेको पासपोर्ट साईजको पुरै मुखाकृति (दुबै कान समेत) प्रष्ट देखिने एकै किसिमको फोटो (पुरुषको हकमा दाह्री र कपाल काटेको) प्रति ३ (तीन) र २ह्२ साईजको फोटो प्रति १ (एक) दरखास्त साथ पेश गर्नु पर्नेछ । परीक्षाको लागि सम्पर्क मिति र स्थानःमिति २०७८÷०७÷१२ गतेको १३०० बजे दरखास्त पेश गरेको स्थानमा । छनौट प्रक्रियाः उम्मेदवारहरुको छनौट परीक्षा अन्र्तगत बियरिङ्ग तथा प्रि–मेडिकल, शारीरिक परीक्षा, लिखित परीक्षा, प्रयोगात्मक परीक्षा, विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षण र बोर्ड अन्तरवार्ता हुनेछ । तलब, भत्ता, राशन तथा अन्य सुविधाहरुः नेपाली सेनामा प्रचलित नियम र व्यवस्था अनुसार । लिखित परीक्षा श्री लोक सेवा आयोगबाट संचालन हुनेछ । भर्ना छनौट सम्बन्धि विस्तृत सूचना थप जानकारी लिनु परेमा श्री भर्ना छनौट निर्देशनालयको सम्पर्क नं.०१–४२४६९५० वा मोवाईल नम्बर ९८६३०३१५६१ मा सम्पर्क राख्नु सकिने सेनाले जनाएको छ ।

सम्बन्धित समाचार