३१ भाद्र २०७८, बिहीबार   528 पटक हेरिएको


image

नेपाली सेनाको स्वीकृत दरबन्दी भित्र रिक्त पदमा पदपूर्ति गर्न विज्ञापन गरिएको छ ।आफ्नो योग्यता अनुसार ईच्छुक नेपाली नागरिकबाट दरखास्त आव्हान गरेको छ ।

नेपाली सेनाको स्वीकृत दरबन्दी भित्र रिक्त रहेको बिभिन्न ट्रेडका प्राबिधिक पदिक तथा बिल्लादार,अमल्दार कर्मचारी र पुजारी हुद्दा पदहरुको खुला तथा समावेशी प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति गर्न योग्यता पुगेका ईच्छुक नेपाली नागरिक स्वयम् उपस्थित भई तोकिएको भर्ना केन्द्रमा रु.१०।– को टिकट टाँसी दरखास्त पेश गर्न आव्हान गरिएको छ  ।

बिस्तृत बिबरण:-

सम्बन्धित समाचार