११ श्रावण २०७८, सोमबार   509 पटक हेरिएको


image

नेपाल राष्ट्र बैंकको जनशक्ति ब्यबस्थापन बिभागले बैंकमा रहेको बिभिन्न रिक्त पदको लागी अनलाईन दरखास्त फारामको पेश गर्न आहवान गरेको छ ।

बैंकमा रहेको बिभिन्न रिक्त स्थानमा करार मार्फ़त  पदपूर्ति गर्ने ईच्छुक   नेपाली नागरिकहरुबाट मिति २०७८.०४.१० देखि २४ गते सम्म आनलाईन फारम माग गरेको हो ।

बैंकले तोकेको अनलाईन फारममा भर्नुपर्ने सम्पूर्ण बिबरण भरी सोको साथ आफुले प्राप्त गरेको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता , नागरिकताको प्रमाणपत्र तथा अन्य सम्पूर्ण प्रमाण पत्र पेश गरी फारम भर्न आहवान गरेको छ  ।  

बिज्ञापनको आहवान पत्र निम्न प्रकार रहेको छ ।

सम्बन्धित समाचार