७ बैशाख २०७८, मंगलवार   964 पटक हेरिएको


image

“कर्मचारी आवश्यकता” सम्बन्धी सूचना II आवश्यकता यस संस्थाद्वारा चितवन जिल्ला खैरहनी नगरपालिका वडा नं.१२ कुमरोजमा संचालित डेरी परियोजना “श्री लालीगुराँस डेरी फार्म एण्ड रिसर्च सेन्टर” को लागि तपशिल बमोजिम योग्यता भएका कर्मचारीहरुको आवश्यकता परेको हुँदा, आवेदन दिन ईच्छुक नेपाली नागरिकहरुले यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले ७ दिन भित्र यस संस्थाको मुख्य कार्यालय तथा डेरी परियोजनामा सम्पर्क राख्नुहुन सुचित गरिन्छ ।

VACANCY

 (क) फार्म मेनेजर – १ जना शैक्षिक योग्यताः मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाबाट व्यवस्थापन, जनप्रशासन वा सम्बन्धित विषयमा स्नातकोत्तर तह उर्तिण गरेको, अनुभवः बैंक, वित्तिय संस्था, सहकारी संस्था, औद्योगिक प्रतिस्थान लगायत अन्य क्षेत्रहरुमा व्यवस्थापक वा सो भन्दा माथिल्लो तहमा रही न्यूनतम ३ वर्ष कार्य गरेको हुनुपर्नेछ। – सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा २ वर्षको कार्य अनुभव प्राप्त आवेदकलाई विशेष प्राथमिकता दिईनेछ ।

(ख) भेटेरीनरी विशेषज्ञ – १ जना शैक्षिक योग्यताः मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाबाट भेटेरीनरी वा लाईभस्टक विषयमा कम्तीमा स्नातक तह उर्तिण गरेको, अनुभवः सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा २ वर्षको कार्य अनुभव प्राप्त आवेदकलाई विशेष प्राथमिकता दिईनेछ ।

(ग) सुपरभाईजर – १ जना शैक्षिक योग्यताः मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाबाट व्यवस्थापन, मानविकी, भेटेरीनरी वा लाईभस्टक विषयमा स्नातक तह उर्तिण गरेको,

अनुभवः बैंक, वित्तिय, सहकारी संस्था, औद्योगिक प्रतिस्थान लगायत अन्य क्षेत्रहरुमा सुपरभाईजर वा सो भन्दा माथिल्लो तहमा रही न्यूनतम ३ वर्ष कार्य गरेको हुनुपर्नेछ । – सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा २ वर्षको कार्य अनुभव प्राप्त आवेदकलाई विशेष प्राथमिकता दिईनेछ । आवेदकले आफ्नो व्यक्तिगत विवरण (BIO DATA) का साथ, हालसालै खिचेको पासपोर्ट साईजको रंगिन फोटो २ प्रति र सम्बन्धित योग्यताको प्रमाणपत्रहरूको प्रतिलिपि प्रमाणित गरी पेश गर्नुपर्नेछ ।

परिक्षाको किसिमः अन्तर्वार्ता, प्रस्तुतिकरण र प्रयोगात्मक – SHORT LIST मा छनौट भएका आवेदकहरुलाई मात्र परिक्षामा सहभागी गराईनेछ । – फार्म मेनेजर पदको लागि आवेदन दिएका आवेदकहरुले सम्बन्धित विषयमा प्रस्तुतीकरण गर्नुपर्नेछ । नोटः (क) फारम वितरणको लागि मुख्य कार्यालय – ललितपुर, पुल्चोक र डेरी परियोजना स्थल – चितवन, खैरहनीमा सम्पर्क राख्नुहुन सुचित गरिन्छ। (ख) फारम शुल्क रु.५००/– लाग्नेछ भने, उक्त शुल्क पछि फिर्ता गरिने छैन ।

विस्तृत जानकारीको लागिः श्री लालीगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. मुख्य कार्यालयः ललितपुर–३, पुल्चोक । फोन नं. ५४४६१८०, ५४०९०१२, ५४०९१०१ श्री लालीगुराँस डेरी फार्म एण्ड रिसर्च सेन्टर चितवन, खैरहनी-१२, कुमरोज . फोन नं. ०५६–५८२६८५, ०५६–६९५४३१

सम्बन्धित समाचार